Les dones negres que busquen donants d’esperma negre lluiten amb la dura realitat d’escassetat


L’escassetat de donants d’esperma negre fa que les famílies esperen durant anys, gastin milers de dòlars, comprometin la raça dels seus fills.

      Source link